Σχολή Οδηγών Φορτηγού στη Λάρνακα

Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης στην Κύπρο

Σύμφωνα με την καινούρια σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ/C-Φορτηγά και Δ/D-Λεωφορεία, πρέπει να κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης. Για την απόκτηση αυτής της άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δώσουν γραπτή και πρακτική εξέταση. Οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές μας σας προετοιμάζουν και για τα δύο είδη άδειας μέσα από τα κατάλληλα σεμινάρια και διαλέξεις.

Κριτήρια

Άδεια οδήγησης φορτηγού: 21+ ετών

Άδεια οδήγησης λεωφορείου: 24+ ετών

Κατηγορίες Άδειας Οδήγησης Φορτηγού

Κατηγορία Γ1/C1: Οχήματα με βάρος μεταξύ 3500-7500 kg (εξαιρουμένων τον οχημάτων στην Κατηγορία Δ/D-Λεωφορεία)

Ελάχιστη ηλικία: 18+ ετών

Κατηγορία Γ/C: Οχήματα με βάρος περισσότερο από 3500 kg (εξαιρουμένων τον οχημάτων στην Κατηγορία Δ/D-Λεωφορεία)

Ελάχιστη ηλικία: 21+ ετών

σχολή οδηγών φορτηγού στη λάρνακα

Άδεια Οδήγησης Φορτηγού στην Κύπρο

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών χορηγεί επαγγελματική άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία θέλουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού φορτηγού με επιτρεπόμενο μεικτό βάρος ίσο ή περισσότερο από 7,5 τόνους.

 

Προϋποθέσεις

Ηλικία: 21-69 ετών

Η επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού δίνεται αν ο ενδιαφερόμενος:

  • είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος στην κατηγορία φορτηγών
  • δεν έχει στερηθεί από το Δικαστήριο του δικαιώματός του για απόκτηση επαγγελματικής άδειας όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας
  • είναι σωματικά ικανός να οδηγεί, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από άτομο εξουσιοδοτημένου να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα ή σε ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από κρατικό ιατρικό συμβούλιο σε περιπτώσεις ατόμων 60 ετών και άνω
  • είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, το οποίο αποκτήθηκε με γραπτή εξέταση

Σημείωση: Οι περιορισμοί ηλικίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το είδος φορτηγού.

Blog

essential motorcycle safety tips for every rider
Βασικές Συμβουλές Ασφαλείας για Κάθε Μοτοσυκλετιστή

Όσο συναρπαστική και διασκεδαστική μπορεί να είναι η οδήγηση μοτοσυκλέτας, αν δεν γίνεται σωστά και με προσοχή, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε βασικές συμβουλές ασφαλείας για κάθε μοτοσυκλετιστή.

driving tips from experienced instructors in cyprus
Συμβουλές Οδήγησης από Εμπείρους Εκπαιδευτές στην Κύπρο

Εδώ μπορείτε να μάθετε κάποιες συμβουλές οδήγησης από εμπείρους εκπαιδευτές στην Κύπρο. Η οδήγηση μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα και χρειάζεται πολύ συγκέντρωση και δεξιότητα έτσι ώστε να μείνει κάποιος ασφαλής στον δρόμο. Πολλά άτομα μαθαίνουν οδήγηση από οικογένεια η φίλους αλλά είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κάνει κάποια μαθήματα από έναν επαγγελματία εκπαιδευτή οδήγησης, πριν δώσεις εξέταση για άδεια.

how weather conditions can impacy
Πώς οι Καιρικές Συνθήκες Μπορούν να Επηρεάσουν την Οδήγηση στην Κύπρο

Η οδήγηση στην Κύπρο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, αλλά οι καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ευκολία οδήγησης. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε πώς επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες την οδήγηση και να μάθετε πώς να προσαρμόζεστε σε κάθε συνθήκη.